NHỮNG CÂU HỘI THOẠI TIẾNG ANH MỜI ĐI XEM PHIM THÔNG DỤNG NHẤT

Bài viết giới thiệu các mẫu câu tiếng Anh được sử dụng khi muốn mời người khác đi xem phim hay đáp lại lời mời đi xem phim của người khác.

1. Những câu hội thoại tiếng Anh mời đi xem phim: Chủ đề chọn phim

 •         What’s on at the cinema?
 •         rạp đang chiếu phim gì?
 •         what’s this film about?
 •         phim này có nội dung về cái gì?
 •         have you seen it?
 •         bạn đã xem phim này chưa?
 •         who’s in it?
 •         ai đóng phim này?
 •         it’s  thriller/ comedy/ romantic comedy /horror / documentary/ an animation/ war/ science fiction… film
 •         Đây là bộ phim ly kỳ/hài/ hài lãng mạn/kinh dị/ tài liệu/ hoạt hình/chiến tranh/khoa học viễn tưởng…
 •         It’s in English/Frech/Italian/ film.
 •         Đây là phim tiếng Anh/Pháp/Ytalia
 •         It’s with English subtitles
 •         Phim này có phụ đề tiếng Anh
 •         It’s been out for about two months
 •         Nó đã chiếu được 2 tháng rồi
 •         It’s meant to be good
 •         Phim ý nghĩa hay

Các mẫu câu hội thoại tiếng Anh mời đi xem phim

2. Những câu hội thoại tiếng Anh mời đi xem phim: Chủ đề trong rạp chiếu phim

 •         Shall we get some popcorn? salted or sweet?
 •         Mình ăn bỏng ngô nhé? mặn hay ngọt nào?
 •         Do you want anything to drink?
 •         Cậu có muốn uống gì không?
 •         Where do you want to sit?
 •         Cậu muốn ngồi đâu?
 •         Near the back
 •         Gần đằng sau
 •         Near the front
 •         Gần đằng trước
 •         In the middle
 •         Ở giữa

3. Những câu hội thoại tiếng Anh mời đi xem phim: Chủ đề bàn luận vệ nội dung phim

 •         What did you think?
 •         Bạn nghĩ thế nào?
 •         I enjoyed it
 •         Tớ thích nó
 •         It was great/really good/ not bad
 •         Nó thật tuyệt vời/ thật hay/ không tệ
 •         I thought it was rubbish
 •         Tớ nghĩ nó thật nhảm nhí
 •         It had a good plot
 •         Phim có nội dung hay
 •         The plot was quite complex
 •         Nội dung phức tạp quá
 •         It was too slow-moving
 •         Phim có tiết tấu chậm quá
 •         It was very fast-moving
 •         Phim có tiết tấu rất nhanh
 •         The acting was excellent/good/poor/ terrible
 •         Diễn xuất tuyệt vời/tốt/kém/tệ hại
 •         He’s/She’s a very good /talent actor
 •         Anh ấy/Cô ấy là một diễn viên tốt/tài năng

4. Mẫu cuộc hội thoại tiếng Anh mời đi xem phim

Mẫu cuộc hội thoại tiếng Anh mời đi xem phim

 

Mai: Hi Linh! Do you want to go cinema to day with me?

Mai: Chào Linh! Cậu có muốn đi xem phim với mình hôm nay không?

Linh: Great, what’s on at cinema?

Linh: Tuyệt, có gì ngoài rạp thế?

Mai: I found that “Ion Man” is the hottest film now. It’s meant really good with terrific pictures, and beautiful action  and it’s just been released for 1 week.

Mai: Tớ thấy “Người Sắt” là phim hót nhất hiện giờ đấy. Nội dung hay với những hình ảnh tuyệt vời, pha hành động đẹp mắt và mới công chiếu được 1 tuần

Linh: Really! I couldn’t miss it. I’ll go with you. But when?

Linh: Thế à! Tớ không thể để lỡ được. Tớ sẽ đi với cậu. Nhưng khi nào?

Mai: At 6h30 p.m. I’ll pick you up on 5 p.m, Ok?

Mai: Lúc 6:30 chiều nay. Tớ sẽ đón cậu lúc 5 giờ nhé, được không?

Linh: Ok, I’ll pay for dinner and you’ll buy tickets. Remember buy them soon or they will sell them out.

Linh: Ok, tớ sẽ trả cho bữa tối và cậu mua vé nhé. Nhớ mua sớm không họ hết vé đấy.

Mai: Ok, sure. That sounds good.

Mai: Ừ, chắc chắn rồi. Nghe được đấy.

Linh: Do we still sit  in the middle of the room like normal right?

Linh: Mình vẫn ngồi ở giữa phòng như mọi lần chứ?

Mai: Ofcourse, It is the best view.

Mai: tất nhiên rồi. Nó là chỗ xem tốt nhất.

5:15 at Cinema – 5:15 ở rạp chiếu phim

Linh: We are going to eat pizza then we’ll buy some popcorn and Pepsi.

Linh: Mình sẽ ăn pizza sau đó mua ít bỏng ngô và Pepsi.

Mai: Ok, that’s good.

Mai: Ừ, được.

8 p.m after watching film – 8 giờ tối sau khi xem xong

Linh: Well, It’s OK right?

Linh: Cũng được nhỉ?

Mai: Yeah, It is the good film.

Mai: Ừ, nó là bộ phim hay.

Linh: I like the scene when Iron man flies from high down to save the girl, it’s beautiful and romantic.

Linh: Tớ thích cảnh người sắt bay từ trên cao xuống cứu cô gái, cảnh đó thật đẹp và lãng mạn

Mai: yes, that’s terrific.

Mai: Ừ, nó rất tuyệt.

Linh: But this film is just for fun, it will not stay long in my mind.

Linh: Nhưng phim này chỉ giải trí thôi, nó không ở trong đầu tớ lâu.

Mai: Agree! The best film recently I’ve seen is “Black Swan”. Natalie Portman plays the main role. It’s really the fantastic film, she is really talent actress and beautiful, and that film is really art.

Mai: Đồng ý! Bộ phim hay nhất gần đây tớ xem là “Thiên Nga Đen”. Natalie Portman đóng vai chính. Nó là bộ phim thực sự tuyệt vời, cô ấy là một diễn viên tài năng, và đẹp nữa, phim đó thực sự nghệ thuật.

Linh: yes, I love that film very much and can see it many times.

Linh: Ừ , tớ thích bộ phim ấy lắm và có thể xem lại nhiều lần

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *